1. Đặt hàng

Vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Địa chỉ:
5 Hoa Huệ, Phường 7, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909.357.096
Email Phòng CSKH: quanly@libtech.com.vn

2. Vận chuyển hàng hóa

Đơn hàng sẽ được giao thông qua các công ty chuyển phát. 

3. Thời gian giao hàng

Tùy theo địa chỉ nhận và công ty chuyển phát, thời gian hàng được giao được tính từ ngày đơn hàng (hoặc hợp đồng) xác nhận hoặc ký.

4. Thanh toán

Quý khách thanh toán trực tiếp cho người giao hàng (COD) hoặc chuyển khoản theo hợp đồng đã ký.