Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
 • Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
 • Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
 • Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
 • Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)
 • Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)

Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)

#328
36 Tháng
---
Black-Chuột Gaming Galax Slider-03 RGB (SLD-03)

  Liên hệ tư vấn: 0909 357 096

  605,000 đ

  DPI: 7,200
  Độ dài dây: 1.5m
  Kết nối: USB
  RGB Có khả năng đồng bộ với Xtreme tuner