Phiên bản đặc biệt với vỏ hộp Avengers từ Marvel
10 nhân & 20 luồng
Xung nhịp: 3.7GHz (Cơ bản) / 5.3GHz (Boost)
Socket: LGA1200Đã tích hợp sẵn iGPU
Đã mở khóa hệ số nhân